ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Greek English

Εγγραφή Μελών

Παρουσιάζεται πιο κάτω μέρος του καταστατικού του Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου σχετικό με την εγγραφή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.  Για το πλήρες καταστατικό του ομίλου παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.

Για εγγραφή παρακαλώ όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε την αίτηση εγγραφής:

ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥΜΕΛΗ

Τακτικά Μέλη
5. Τακτικό Μέλος του Ομίλου είναι όσοι έχουν εκπληρώσει  τις οικονομικές τους  υποχρεώσεις.

Εγγραφή Τακτικού  Μέλους
6. Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και έχει υποβάλει γραπτή αίτηση προς το Διοικ. Συμβούλιο του Ομίλου, υποστηριζόμενη από δύο Τακτικά Μέλη που γράφτηκαν δύο τουλάχιστον χρόνια πριν την ημερομηνία της αίτησης. Πρόσωπο που απορρίφθηκε δικαιούται να υποβάλει και δεύτερη  αίτηση μετά την παρέλευση έξι μηνών από την απόρριψη της  πρώτης αίτησης του.  Αν απορριφθεί και η δεύτερη αίτηση του δεν δικαιούται  να υποβάλει  άλλη όσο διαρκεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που την απόρριψε.

Παρεπίδημα Μέλη
7. Παρεπίδημα Μέλη είναι πρόσωπα από το εξωτερικό που   βρίσκονται  προσωρινά στην έδρα του Ομίλου και που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η διάρκεια της προσωρινής διαμονής τους δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Αθλητικά Μέλη
8.  Αθλητικά Μέλη μπορούν να εγγραφούν όσα μέλη έχουν ηλικία μεταξύ 5-18 ετών, με όρους ως το ‘Άρθρο 6 με δικαίωμα εγγραφής ως ήθελε καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  Στερούνται όμως το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

12. Δικαιώματα
Κάθε Μέλος έχει δικαιώματα:

Α)  Να εισέρχονται ελεύθερα στο οίκημα του Ομίλου.  Δικαίωμα εισόδου στο οίκημα έχουν και η η/ο σύζυγος και οι ανήλικοι κατιόντες του Mέλους.

Β)  Να συμμετέχει στα διάφορα τμήματα  και να χρησιμοποιεί την περιουσία του Ομίλου συμμορφούμενος πάντοτε με τις διατάξεις του Καταστατικού, των κανονισμών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

13. Υποχρεώσεις

 Α) Κάθε Mέλος έχει υποχρέωση να καταβάλλει την ετήσια  συνδρομή του που   καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Καθυστέρηση καταβολής της συνδρομής πέραν της 31ης Μαρτίου κάθε χρόνου συνεπάγεται διαγραφή του Mέλους από το Μητρώο των Μελών μετά από προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Μέλος αυτό. 

 Β) Κάθε Μέλος έχει υποχρέωση να συμπεριφέρεται με κοσμιότητα μέσα στον Όμιλο και να φροντίζει για την διατήρηση της περιουσίας του ομίλου.

 Γ) Τα Τακτικά Μέλη οφείλουν να παρευρίσκονται στις Τακτικές και  Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και να εκφέρουν τις γνώμες τους μέσα στα πλαίσια της καλής συμπεριφοράς.

 Δ) Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.

 Ε) Σε περίπτωση που Μέλος προκαλέσει ζημιά την περιουσία του Ομίλου οφείλει να την αποκαταστήσει.

 Στ) Μέλος του οποίου η συμπεριφορά εντός ή εκτός του Ομίλου ή γενικά η διαγωγή του κρίνεται ότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια του Ομίλου διαγράφεται από το Μητρώο των Μελών μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/7 της ολομέλειας του.

Καιρός  Click for Akrotiri, Cyprus Forecast Πως να μας βρείτε 
View Famagusta Tennis Club in a larger map
txtViewTheWeather 
Κοινωνική δικτύωση