ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ Greek English

Εσωτερικοί Κανονισμοί Ομίλου Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου

Ο Όμιλος Αντισφαιρίσεως Αμμοχώστου, διαμόρφωσε για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των Μελών του, τους παρακάτω κανονισμούς για μια σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Ομίλου και των γηπέδων του.

Οι ώρες λειτουργίας του Ομίλου ορίζονται ως ακολούθως: 

  • Γηπέδων: Την Θερινή περίοδο από τις 07:00 μέχρι τις 23:00 και την χειμερινή περίοδο από τις 07:30 μέχρι τις 22:00.
  • Κυλικείο: Tην Θερινή περίοδο από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 15:30 μέχρι τις 22:00 και Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και 18:00 μέχρι τις 20:30. Για την χειμερινή περίοδο Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 15:00 μέχρι τις 21:30 και Σάββατο από τις 09:00 μέχρι τις 13:00 και 17:00 μέχρι τις 19:30. 
  • Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέας: Την Θερινή περίοδο από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 09.30 μέχρι τις 12.30 και 16.00 έως 20.00 και Σάββατο από 09.30 μέχρι τις 12.30. Για την χειμερινή περίοδο Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 09.30 μέχρι τις 12.30 και 16.00 έως 20.00 και Σάββατο από 09.30 μέχρι τις 12.30.

Θερινή Περίοδος από 15 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου. 
Χειμερινή Περίοδος από 1 Οκτωβρίου έως 14 Μαΐου. 

Τα άνω ωράρια δύναται να αλλοιωθούν σε περίπτωση πρωταθλημάτων ή και εκδηλώσεων του Ομίλου.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
1. Ο αθλητής-τρια πρέπει να φέρει την αρμόζουσα αθλητική περιβολή και παπούτσια κατάλληλα για την επιφάνεια των γηπέδων. Απαγορεύεται αυστηρά σε οποιονδήποτε να αγωνίζεται ημίγυμνος. 
2. Η συμπεριφορά όλων μέσα και έξω από τα γήπεδα να είναι κόσμια και να ανταποκρίνεται στους κανόνες του αθλητικού πνεύματος. Επίσης κατά την διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα δεν επιτρέπεται στους παρακολουθούντες να ενοχλούν τους παίχτες με ομιλίες, σχόλια και παροτρύνσεις. 
3. Απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα τόσο εντός των γηπέδων όσο και του οικήματος και η μεταφορά τροφίμων εντός των αγωνιστικών χώρων. 
4. Η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης όλων των αθλητών θα πρέπει να είναι ακριβής. 
5. Ο κάθε παίκτης υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο καθαρό και να απομακρύνει από το γήπεδο κάθε υπόλειμμα της αθλητικής του δραστηριότητας (μπουκάλια, πλαστικά κουτιά, μπάλες κ.λ.π) 
6. Μετά το πέρας της άθλησης τους όλα τα Μέλη παρακαλούνται όπως παραδίνουν το γήπεδο στους επόμενους, στρωμένο χρησιμοποιώντας τους ειδικούς στρωτήρες. 
7. Απαγορεύεται αυστηρώς σε οποιανδήποτε να φέρνει σκύλο ή άλλο ζώο τόσο εντός του οικήματος όσον εντός των γηπέδων.

Β. ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ

1. Από τις αγωνιστικές ομάδες του Ομίλου κατόπιν υποδείξεως του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Από τα Μέλη του Ομίλου. 
3. Από Μη Μέλη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επίσης διατηρεί το δικαίωμα να δεσμεύει το σύνολο των γηπέδων για την διεξαγωγή αγώνων, τουρνουά ή άλλων εκδηλώσεων για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ανακοίνωση στο πίνακα των ανακοινώσεων.

Γ. ΜΕΛΗ ΟΜΙΛΟΥ

Όλα τα Μέλη για να μπορούν να κάνουν χρήση των γηπέδων πρέπει να έχουν ξοφλημένες τις ετήσιες συνδρομές τους.

Δ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ 

  • Χωρίς προκράτηση

Όλα τα γήπεδα είναι ελευθέρα για τα Μέλη όταν δεν χρησιμοποιούνται από τους προπονητές για σκοπούς προπόνησης ή για διεξαγωγή Πρωταθλημάτων ή όταν δεν είναι προκρατημένα από άλλα Μέλη. Η χρήση γηπέδων γίνεται στις σωστές ώρες. 

  • Με προκράτηση ( Γήπεδα 2,3,4 &5 )

1) Κάθε μέλος δικαιούται να κάνει μέχρι δυο προκρατήσεις τη βδομάδα, (εκτός Κυριακής) δυο μονά, ή δυο διπλά, ή ένα διπλό και ένα μονό. Η προκράτηση θα είναι μία σε μια μέρα, διάρκειας μίας ώρας και να είναι προσωπικές (όνομα και επίθετο). Το δικαίωμα προκράτησης δεν μεταφέρεται από ένα μέλος σε άλλο εκτός εάν ειδοποιηθεί μια ώρα προηγουμένως η Εκτελεστική Γραμματέας για την αλλαγή του ονόματος ή την ακύρωση του γηπέδου. Ο χρόνος χρήσης των γηπέδων μπορεί να παραταθεί κατά βούληση όταν και μόνο δεν υπάρχουν άλλοι παίχτες που περιμένουν να αθληθούν.

2) Οι προκρατήσεις γίνονται μέσω της Εκτελεστικής Γραμματέας ή του υπευθύνου του κυλικείου ως ακολούθως: ( Κρατήσεις μέσω SMS δεν θα γίνονται αποδεκτές). 

i. Από 24 ωρών μέχρι και 15 λεπτά προηγουμένως. 
ii. Πέραν των 24 ωρών και μέχρι το Σάββατο της επόμενης βδομάδας αφού καταβληθεί το ποσό των €8,00 έναντι απόδειξης. 
iii. Με φιλοξενούμενο μέχρι δυο φορές τον μηνά και μέγιστο 10 φορές τον χρόνο (ο ίδιος φιλοξενούμενος) αφού το Μέλος καταβάλει το ποσό των €10 επιπλέον στην Εκτελεστική Γραμματέα, για δικαίωμα χρήσης του γηπέδου έναντι απόδειξης. 
iv. Μέλη που αγωνίζονται σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα δικαιούνται να προκρατούν γήπεδο μόνο μετά τις 19.00 και όταν αγωνίζονται με Μη Μέλη η προκράτηση του γηπέδου κατά την χειμερινή περίοδο θα γίνεται μετά τις 19.00 και την καλοκαιρινή περίοδο μετά τις 20.00 όπου και επιβάλλεται να τηρούνται όλοι οι υφιστάμενοι κανονισμοί.

3) Μέλη που λαμβάνουν μέρος σε άλλα Επίσημα πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου και επιθυμούν να αγωνιστούν με Μη Μέλη στα γήπεδα του Ομίλου μπορούν να προκρατούν και να χρησιμοποιούν το γήπεδο αρ.2 ειδοποιώντας έγκαιρα την Εκτελεστική Γραμματέα η οποία θα σημειώνει τα ονόματα τους στο έντυπο προκρατήσεων.

4) Αθλητικά Μέλη δικαιούνται να κάνουν προκράτηση, εκτός από τις ώρες μεταξύ 18.00 έως 20.00 κατά τη καλοκαιρινή περίοδο και 18.00 έως 19.00 κατά τη χειμερινή περίοδο. Εξαιρούνται τα αθλητικά Μέλη που ανήκουν στη Εθνική Ομάδα ή σε ειδικά προπονητικά προγράμματα ή και έχουν επιλεγεί από την Αθλητική Επιτροπή.

5) Σε περίπτωση αναμονής, προτεραιότητα έχουν όσα από τα Μέλη δεν χρησιμοποίησαν τα γήπεδα προηγούμενος την ίδια μέρα η την προηγούμενη κ.ο.κ. Όλα τα Μέλη όταν εισέρχονται στα γήπεδα χωρίς προκρατηση υποχρεώνονται να αναγράφουν την ακριβή ώρα καταλήψεως τους στο ειδικό έντυπο κρατήσεως γηπέδων μέσω της Εκτελεστικής Γραμματέας.

Η Εκτελεστική Γραμματέας είναι υπεύθυνη για την σωστή και ομαλή λειτουργία των προκρατήσεων των γηπέδων καθώς επίσης για την τελική απόφαση σε οποιανδήποτε διαφωνία ή διαφορά που μπορεί να πρόκυψη αναμεταξύ των Μελών.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Η προκράτηση ακυρώνεται όταν δεν παρουσιαστούν όλα τα Μέλη που έκαναν την προκράτηση 15 λεπτά μετά από τη κανονική ώρα. Τα Μέλη τότε χρεώνονται με το δικαίωμα προκράτησης όπου και το γήπεδο θεωρείται ελεύθερο για να χρησιμοποιηθεί από άλλα Μέλη.

Ζ. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

1. Η είσοδος των αθλητών-τριών στο γήπεδο για προπόνηση θα γίνεται αφού αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα. 
2. Απαγορεύεται στους γονείς και κηδεμόνες να εισέρχονται στα γήπεδα κατά την διάρκεια προπόνησης ή να συμμετάσχουν φωνητικά στην προπόνηση παρενοχλώντας και αποσπώντας την προσοχή σε παίκτες και προπονητές. Η οποιαδήποτε επαφή γονέων με προπονητές θα γίνεται στο διάλειμμα αλλαγής των τμημάτων. 
3. Γονείς και Μέλη που φέρνουν τα παιδία τους στον όμιλο οφείλουν να τα προσέχουν κατά τρόπο που να μην ενοχλούν αυτούς που παίζουν στα γήπεδα, είτε κάθονται στο οίκημα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα αθλητικά Μέλη που προσέρχονται στο Όμιλο από μόνα τους.

Η. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

1. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των παρόντων κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να επιφέρει κυρώσεις στο παίζον Μέλος που μπορεί να είναι: 

  • Παρατήρηση,
  • Προσωρινή απαγόρευση εισόδου, και 
  • Τελική απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου μπορεί να εκδίδει επιπρόσθετους κανονισμούς για την ρύθμιση και συμπλήρωση όλων των ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν και δεν συμπεριλαμβάνονται στους κανονισμούς αυτούς. 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τελευταία αναθεώρηση Κανονισμών Ιούνιος 2009.

Καιρός  Click for Akrotiri, Cyprus Forecast Πως να μας βρείτε 
View Famagusta Tennis Club in a larger map
txtViewTheWeather 
Κοινωνική δικτύωση